dorota.sierzputowska@interia.pl

tel: 609 221 815

ul. Ofiar Oświęcimskich 3/14, 58-100 Świdnica

Informacje o firmie

Wykonuje wyceny nieruchomości dla osób fizycznych i prawnych, banków, urzędów gmin, miast i przedsiębiorstw. Operaty szacunkowe wykonywane są zgodnie z przepisami prawa i Standardami Zawodowymi Rzeczoznawców Majątkowych Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Są one sporządzane zgodnie ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości, zawierają wszelkie informacje niezbędne dla ustalenia sposobu postępowania i wniosków rzeczoznawcy majątkowego dotyczących określenia wartości nieruchomości. Operat szacunkowy jest opinią autorską rzeczoznawcy majątkowego o wartości nieruchomości i stanowi dokument urzędowy. Proces szacowania wartości nieruchomości jest w każdym przypadku poprzedzony szczegółową analizą rynku nieruchomości, na którym znajduje się przedmiot wyceny, jak również wizją lokalną.

Działam w zakresie wyceny nieruchomości na podstawie licencji nr 5460 jako członek Karkonoskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych oraz biegły przy Sądzie Okręgowym w Świdnicy, Legnicy i Opolu.

Zaświadczenia i certyfikaty

Odwiedź nas w biurze

Dorota Sierzputowska

Rzeczoznawca Majątkowy

Uprawnienia Nr 5460

ul. Ofiar Oświęcimskich 3/14

(budynek Zielona Etiuda)

58-100 Świdnica

NIP: 8842145803

Regon: 021965126