dorota.sierzputowska@interia.pl

tel: 609 221 815

ul. Ofiar Oświęcimskich 3/14, 58-100 Świdnica

Wycena przedsiębiorstw

Zasięg usług

Dorota Sierzputowska Rzeczoznawca Majątkowy oferuję Państwu świadczenie usług z zakresu wyceny przedsiębiorstw. Wycena przedsiębiorstw jest dokonywana przy wykorzystaniu metod majątkowych, dochodowych i porównawczych.

Wycenie mogą podlegać przedsiębiorstwa - jako zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych, przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej. Ponadto wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa – jako organizacyjno i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. Wycena papierów wartościowych (akcje, obligacje, opcje), wartości niematerialne i prawne np. patenty, znaki handlowe.

Wyceny przedsiębiorstwa może być sporządzona na potrzeby:

 • - kupna lub sprzedaży
 • - postępowania układowego, upadłościowego lub likwidacji
 • - łączenia i podziałów przedsiębiorstw
 • - podwyższania kapitału lub umarzania akcji i udziałów
 • - określenie wartości aktywów posiadanych przez fundusze
 • - sprawozdawczości finansowej
 • - postępowań cywilnoprawnych
 • - podatkowe
 • - weryfikacji zdolności kredytowej i zabezpieczenia kredytu
 • - ubezpieczenia
 • - odszkodowania
 • - kontroli wartości kapitału zaangażowanego przez właściciela w przedsiębiorstwo.

Cele dla jakich sporządzane są wyceny przedsiębiorstw:

 • - transakcyjne, aby dostarczyć potencjalnemu nabywcy i zbywającemu wiedzy o wartości przedsiębiorstwa, które ma być przedmiotem transakcji,
 • - połączenia, podziału, zakupu lub sprzedaży przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, dla ustalenia wartości przedmiotu zabezpieczenia dla zaciągniętych zobowiązań;
 • - weryfikacji informacji zamieszczonych w sprawozdaniu finansowym podmiotu posiadającego udziały lub akcje (test na utratę wartości),
 • - w przypadku dokonywania wydzielenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa ze struktur innego podmiotu gospodarczego;
 • - zmiany struktury własnościowej przedsiębiorstwa;
 • - dla ustalenia wartości aktywów posiadanych przez fundusze inwestycyjne;
 • - przekształcenia i zmiany formy prawnej;
 • - restrukturyzacji podatkowej lub kapitałowej;
 • - sprzedaż przez syndyka w postępowaniu upadłościowym zarówno przedsiębiorstwa bądź jego zorganizowanej części (Pre-pack);
 • - wartości przedsiębiorstwa / udziałów na potrzeby spisu inwentarza po zmarłym prowadzonym przez komornika sądowego;
 • - wniesienia przedsiębiorstwa aportem do innej spółki kapitałowej;
 • - wewnętrzne cele właścicieli i zarządu;
 • - sporów sądowych;
 • - określenia parytetów wymianu udziałów lub akcji;
 • dla podwyższenia kapitału lub umorzenia akcji lub udziałów.

Zasięg usług wyceny przedsiębiorstw obejmuje obszar całej Polski.

Cennik:

Cenę usługi określenia wartości przedsiębiorstwa określa umowa z zamawiającym wycenę. Cena ta nie jest zależna od wartości przedsiębiorstwa.

Cena usługi ustalana jest indywidualnie dla każdego zlecenia i zależna jest m.in. od następujących czynników:

 • - charakteru, wielkości i rodzaju przedsiębiorstwa,
 • - przedmiotu i zakresu wyceny,
 • - nakładu pracy niezbędnego do wykonania czynności, koniecznych dla właściwego przeprowadzenia procesu wyceny,
 • - terminu i warunków wykonania czynności szacunkowych,
 • - kosztów ponoszonych w związku z wykonanymi czynnościami (dojazd, wyszukanie i przygotowanie dokumentów źródłowych, opłaty, i in.).
 • Jeśli chcieliby Państwo poznać cenę usługi proszę o kontakt telefoniczny, mailowy lub korzystając z zakładki Kontakt .

Jeśli chcieliby Państwo poznać cenę usługi proszę o kontakt telefoniczny, mailowy lub korzystając z zakładki Kontakt .

Wycena przedsiębiorstw czyli ocena wartości firmy w jednostce pieniężnej to wyzwanie, które wymaga niebywałego przygotowania, dużego zaangażowania i pełnego profesjonalizmu podczas jej przygotowywania. Nasza firma jest w stanie sprostać takim wyzwaniom dzięki znacznemu doświadczeniu. Oferowane usługi wyceny przedsiębiorstw są dokonywane za pomocą wielu erudycyjnych metod, które dopasowane są do Państwa najwyższych oczekiwań i skrupulatnych potrzeb.

Odwiedź nas w biurze

Dorota Sierzputowska

Rzeczoznawca Majątkowy

Uprawnienia Nr 5460

ul. Ofiar Oświęcimskich 3/14

(budynek Zielona Etiuda)

58-100 Świdnica

NIP: 8842145803

Regon: 021965126